Urbárske lesné spoločenstvo, pozem. spol. Urmince "v likvidácii"